Членски внос

Начало / Членство / Членски внос

ЧЛЕНСКИ ВНОС

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

А) Консултантски и проектантски бюра

·         до 5 сътрудника - 500 лв.

·         5 до 20 сътрудника - 1.000 лв.

·         20 до 100 сътрудника - 2.000 лв.

·         повече от 100 сътрудника - 5.000 лв.

·         подчленство на фирми според размера им (групово членство) - 50% отстъпка

 

Б) Частни предприятия

·         < 500.000 лв.приходи* – 500лв.

·         500.000 – 10 мил. лв.приходи* - 1.000лв.

·         10 мил. до 100 мил.лв.приходи* - 2.000 лв.

·         100 мил. лв.приходи* - 5.000лв.

·         подчленство на фирми споредразмера им (групово членство) - 50% отстъпка

*приходи според последния публикуван финансов отчет

 

В) Общини и градове

·         < 20.000 жители – 800лв.

·         20.000 жители - 1.200лв. 

·         100.000 жители - 2.000 лв.

·         подчленство на общини и градове на големи областни центрове (групово членство) - 50% отстъпка

 

Г) Висши училища

·         Университети - 2.000лв. 

·         Катедри / Институти - 1.000лв. 

·         Подчленство на катедри към университети, които са членове - 50% отстъпка

 

Д) Съюзи, сдружения и неправителствени организации

·         Съюзи/ сдружения/ неправителствени организации -1.000лв.   

·         Подчленство на сдружения, части от основно дружество, което е член (групово членство) 50% отстъпка

 

Е) Членство на частни лица

·         Редовни Студенти - 60 лв.  

·         Частни лица - 120