BUILD UPON

Начало / BUILD UPON

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ... Застроена среда, която осигурява висок комфорт на обитаване за всички нас

BUILD UPON цели създаването на общност: място, където всички ние обединяваме своите усилия. Нашата мисия е да работим с Вас за съвместното създаване на амбициозна стратегия за основното обновяване на съществуващия сграден фонд в Европа; т.е. оптимизиране на пространствата, които всички ние обитаваме. Акцентът е върху повишаване на енергийната ефективност и жизнения стандарт чрез подобряване на експлоатационните характеристики на сградите за постигане на екологична и социална отговорност, както и на икономическа ефективност. Този процес е част от една по голяма картина, където всеки един от нас заема важно място и играе своята роля. 

 

.

Този проект се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.