Академия

Начало / Академия

BGBC e централна платформа за диалог и обмен на знания в сферата на устойчивото развитие, строителство и градско планиране в България.

BGBC Академия е създадена през 2011г. като част от структурата на Български Съвет за Устойчиво Развитие с основна дейност адаптиране и използване на международно призната система за сертифициране на сгради и градски структури, организиране и провеждане на сертифициране, издаване и връчване на сертификатите, обучение и акредитиране на одитори.

BGBC Академия е единствената лицензирана организация в България за провеждане на обучения по водещите международни системи за сертифициране на сгради и градски структури– DGNB и LEED .

Академията разработва и организира професионални обучения и семинари на най-актуалните теми за устойчивото развитие и строителство, енергийната ефективност, устойчиво градско планиране и иновативни технологии.

Чрез обученията BGBC Академия допринася за повишаването на квалификацията и знанията на всички участници в строителната дейност  и градско планиране.