Структура

Начало / За BGBC / Структура

Управителен Съвет

 

Председател на УС: арх. Весела Вълчева-МакГий 

Заместник председател на УС: Цветелина Бориславова

Членове на УС:

Адина Уелш

арх. Александър Доу

проф. Атанас Ковачев

инж. Венета Кръстева

арх. Георги Коларов

арх. Гергана Саралиева

Дамян Бадев

Иван Зайков

арх. Илко Николов

проф. Никола Калоянов
 
адв. Румен Люцканов

инж. Руслан Тунтов