BGBC стратегически партньор на конференцията Smart City – Модел на устойчиво местно развитие

За първи път в България се организира конференция от типа Smart City – Модел на устойчиво местно развитие, която има за цел да насочи общественото внимание към създаването на устойчива градска среда. Събитието ще се проведе на 27 април в хотел „Кемпински-Зографски”, гр. София. Организаторите на събитието Столична община и 3Е news.net ще предоставят възможност на всички участници да се запознаят с програми, насочени към намаляване на замърсяване на въздуха и проекти като SMARTSOFIA, Smart grid smart meters и др. Присъстващите могат да се информират за новите енергоефективни технологии и практики, както и за политики свързани с по-широкото навлизане на електрически превозни средства, чрез които ще се намали замърсяването в градовете. Президентът на Български съвет за устойчиво развитие арх. Коларов ще представи информация относно ролята на Green Building Councils за постигане на икономически растеж, изграждане на чиста околна среда и обществен принос. Лектори на конференцията ще бъдат представители на международни компании, обществени личности, кметове на градове от централна и югоизточна Европа и представители на европейски институции.

За допълнителна информация може да посетите сайта на конференцията: http://smartcitybg.net/index.php.