Български съвет за устойчиво развитие в сътрудничество с Немския Институт по строителство и околна среда въвежда Екологични Продуктови Декларации в България

Български съвет за устойчиво развитие в сътрудничество с Немския Институт по строителство и околна среда въвежда Екологични Продуктови Декларации в България

Българският Съвет за Устойчиво Развитие, воден от политиките за опазване на околната среда в Европейската Общност и добрите европейски практики за създаване на интегрирани модели за устойчиво развитие, взе решение за сътрудничество с Немския Институт по строителство и околна среда и стартира сформиране на работна група, която да разработи методи и процедури за издаване на Екологични Продуктови Декларации в България.

В работната група ще се включат всички заинтересовани производители и вносители на строителни материали и технологии в България, както и доказани професионалисти в областта на устойчивото развитие и строителство.

Решението на Български Съвет за Устойчиво Развитие се основа на публикуваните промени в основните изисквания към строежите, касаещи „устойчиво използване на природните ресурси” и „здраве и околна среда”, съгласно новия регламент №305/2011 на Европейския парламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Екологичните декларации за продуктите се използват за оценяване на устойчивото използване на ресурсите и екологичните въздействия на строежите. Прилагат се успешно в държави като Германия, Швеция, Франция, Холандия и Япония, представляват доказателство за качеството на продуктите и демонстрират отговорността и ангажираността на производителите към устойчивото строителство и опазване на околната среда.