Споразумение за взаимно сътрудничество с Агенцията по енергийна ефективност

Партньорска инициатива на АЕЕ и BGBC ще симулира енергийната ефективност и устойчивото развитие

Изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (AEE) инж. Кольо Колев и президентът на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) арх. Георги Коларов подписаха споразумение за взаимно сътрудничество на 26 август 2011 г.

Документът предвижда съвместни инициативи за повишаване на осведомеността на деловите среди и на цялото общество в сферата на енергийната ефективност и устойчивото развитие. Агенцията и BGBC ще разменят информация за устойчиви технологии и постижения в областта на изграждането на устойчива среда, създаването на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства.

Архитект Георги Коларов подчерта, че строителният сектор „поглъща” 50% от природните ресурси и дава 25% от емисиите въглероден диоксид. Основните разходи по една сграда - около 85%, се реализират в периода на експлоатация. „Санирането е социална мярка, но не води към значителна промяна в начина на живот. Именно заради това е необходимо строителният бранш да стане устойчив", заяви арх. Георги Коларов.

Инж. Кольо Колев подчерта, че една от основните задачи на Агенцията е постигането на високите цели от програмата „Европа 2020” - стратегия на ЕС за следващите 10 години с акцента върху новите технологии и "зеления растеж".

Следващата стъпка е създаването на работна група между двете организации. BGBC и Агенцията по енергийна ефективност ще работят съвместно за подобряване на показателите както в сградите, така и като цяло в градоустройство. Двете страни са обединени от философията, че в основата на устойчивото развитие е постигането на хармония между човек, природа и икономика.

Ръководителите на двете организации са убедени, че съвместните им дейности ще допринесат за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика и до по-високо качество на живот на българските граждани.