BGBC e партньор на b2b Форум за Югоизточна Европа - Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране

Българският съвет за устойчиво развитие е партньор на предстоящия форум за Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране.

Форумът ще се проведе на 28-30 март 2012, София и се утвърждава като една от най-мащабните с фокус Югоизточна Европа. Нейният формат включва: Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Изложба за соларни технологии SEE Solar и Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’.

Програма на Конгрес за ЕЕ и ВЕИ и Конференция ‘Save the Planet’

§ Участие ще вземат над 80 лектори от 18 държави.

§ Ще се дискутират горещите теми: финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕ, енергийна ефективност, биомаса, депониране, управление на отпадъци, рециклиране, енергия от отпадъци.

Регистрация за Конгрес за ЕЕ и ВЕИ Регистрация за Конференция ‘Save thePlanet’
 

Паралелни събития:

  • Фотоволтаичен дискусионен форум: Индустрия на кръстопът, бъдещи възможности и рискове, организиран съвместно от pvXchange и Виа Експо
  • Италианският опит в интегрираното управление на отпадъците
  • Австрийски семинар "Техника за околната среда"
  • Семинар за американския опит в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност
  • Двустранни бизнес срещи в областта на управлението на отпадъци, рециклиране и околна среда, организирани от Enterprise Europe Network

Конкурс "Българска екообщина" и Кръгла маса с представители на общините

Изложбите

  • Силно международно присъствие - над 250 директни изложители и представени фирми от 30 държави. 30% е ръстът на новите участници.
  • Браншове: соларна, био-, вятърна и хидроенергия, решения за енергийна ефективност, електрически автомобили, оборудване за третиране и събиране на отпадъци, транспортни средства, технологии за компостиране, рециклиращи машини и др.

Регистрация за посещение на изложбата за ЕЕ и ВЕ

Регистрация за посещение на изложбата за екология "Save the Planet"

Брошура

Статистика 2011

www.viaexpo.com