Промени в Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие BGBC

Иван Зайков, управител на AGC Flat Glass България, и арх. Весела Вълчева-Макгий, TripleGreen Building Group са сред новите членове на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие след Общо събрание на 16 февруари.

Президент на съвета е арх. Георги Коларов, управител на "Булгарконсулт АИ", вицепрезидент е г-жа Цветелина Бориславова, банкер, като в управителния съвет са и инж. Венета Кръстева, управляващ партньор на "Балпекс" и в. "Строителство Градът", адв. Румен Люцканов, Огнян Шентов – "Център за изследване на демокрацията", Ингрид Янкер – „Кнауф България”, Руслан Тунтов – „Енергия БГ”, проф. Никола Калоянов – Технически Университет – София.

За утвърждаване на устойчиви практики в България е необходимо да разполагаме с инструмент за мониторинг като системите за оценка и сертифициране. Български съвет за устойчиво развитие създаде българска версия на най-модерната европейска система DGNB и я предложи за одобрение в МРРБ, коментира арх Коларов.