В България се учреди Асоциация за строителство на зелени покриви

В България се учреди Асоциация за строителство на зелени покриви

Българска асоциация за строителство на зелени покриви (БАСЗП), учредена в София, официално стартира своята дейност, обявявайки своето намерение да популяризира стандартите за качество и безопасност при изграждането на зелени покриви в съответствие с глобалните стандарти.

Президентът на Българския съвет за устойчиво развитие арх. Георги Коларов е един от учредителите на новосъздадената асоциация, сред които са и: SIMACEK Gardening RO, SIMACEK Gardening BG, л. арх. Веселин Рангелов и доц. Ценка Кунева.
Целта на асоциацията е да защитава интересите и правата на своите членове, да ги представлява пред институциите, както и да съдейства за изграждане на благоприятна среда за развитие на сектора. В по-дългосрочен план, нейните цели са да се превърне във форум на специалисти, място за идеи и обмен на добри практики.
 
“Зелените покриви са площи, асимилирани отново от природата в нашите все по-пренаселени и замърсени градове. Изградени по правилния начин, зелените покриви подобряват микроклимата в сградите, осигурявайки звуко- и топлоизолация. В по-общ план, те благоприятстват за намаляване на замърсяването в градовете, като ни позволяват да дишаме по-чист въздух. Ние, в качеството си на асоциация, желаем да насърчим построяването на колкото се може повече зелени покриви в България, като в същото време искаме да сме сигурни, че компаниите в сектора отговарят на международните стандарти за качество”, казва Томас Емерлинг, председател на БАСЗП.
 
Какво представляват зелените покриви?
 
Съществуват много видове зелени покриви. Най-семпли са наклонените покриви, засадени с различни видове растителност, която е адаптирана за дадената среда. Зелен покрив, построен на тераса или на хоризонтална повърхност, може да се превърне в зона, достъпна за посетители, градска градина или площадка. Зелените покриви са подходящи за всякакъв тип сгради, независимо дали са индустриални, административни, публични или частни.
 
Собствениците, които са избрали зелени покриви, се възползват от по-добра звукова и термоизолация на своите сгради. Американски експерти са изчислили, че консумацията на енергия в зоната под последното ниво, намалява с до 50%.
Зелените покриви са предимство за цялото общество. Те допринасят за намаляване на замърсяването, защото растенията имат способност да задържат праха и за разлика от стандартните покриви не отразяват обратно слънчевата светлина.
В райони, където канализационната система не може да се справи в случаи на буря, зелените покриви могат да бъдат едно добро решение. Растенията имат естествена система за задържане на водата, като по този начин тя се усвоява постепенно от канализационната система, без това да предизвиква нейното задръстване.