Членство и партньорство

Начало / Новини / Членство и партньорство

Взаимно сътрудничество между Български съвет за устойчиво развитие и Индустриален клъстер „Електромобили“

BGBC и ИКЕМ са активни организации с нестопанска цел, които ще си сътрудничат в сферата на устойчивото развитие и зелената мобилност. Българският съвет за устойчиво развитие е най-значимата неправителствена организация...

повече

Spring Member Social – състоя се среща на членовете на BGBC

Български съвет за устойчиво развитие организира специално за своите членове среща Spring Member Social – част от BGBC Seasonal Member Meetings. На събитието присъстваха водещите компании в зелената индустрия и бизнес, които имаха възможността...

повече

BGBC e партньор на b2b Форум за Югоизточна Европа - Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране

Българският съвет за устойчиво развитие е партньор на предстоящия форум за Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране. Форумът ще се проведе на 28-30 март 2012, София и се утвърждава...

повече

Посланик Уорлик, в партньорство с BGBC, показва енергоспестяващи нововъведения в резиденцията си в София

На 13 декември 2011 г. посланик Уорлик покани бизнесмени, висши държавни служители и представители на неправителствени организации да се запознаят лично с резултатите от поставените в неговия дом енергоспестяващи приспособления....

повече

Тринадесетия световен ден на Географските Информационни Системи на 16-ти и 17-ти ноември в партньорството на BGBC

Всяка година през месец ноември светът отбелязва Световния Ден на Географските Информационни Системи. Тази година ГИС Денят в България ще бъде честван на 16-ти и 17-ти ноември с множество мероприятия във водещите университети...

повече

Споразумение за взаимно сътрудничество с Агенцията по енергийна ефективност

Партньорска инициатива на АЕЕ и BGBC ще симулира енергийната ефективност и устойчивото развитие Изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (AEE) инж. Кольо Колев и президентът на Българския съвет за устойчиво...

повече

Български съвет за устойчиво развитие в сътрудничество с Немския Институт по строителство и околна среда въвежда Екологични Продуктови Декларации в България

Българският Съвет за Устойчиво Развитие, воден от политиките за опазване на околната среда в Европейската Общност и добрите европейски практики за създаване на интегрирани модели за устойчиво развитие, взе решение за...

повече

BGBC стратегически партньор на конференцията Smart City – Модел на устойчиво местно развитие

За първи път в България се организира конференция от типа Smart City – Модел на устойчиво местно развитие, която има за цел да насочи общественото внимание към създаването на устойчива градска среда. Събитието ще се проведе...

повече

Сформира се Работна група между експерти на Българския съвет за устойчиво развитие и Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Със заповед на изпълнителния директор на АУЕР, инж. Кольо Колев, е създадена съвместна работна група от длъжностни лица от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и експерти на Българския съвет за устойчиво развитие...

повече

В България се учреди Асоциация за строителство на зелени покриви

Българска асоциация за строителство на зелени покриви (БАСЗП), учредена в София, официално стартира своята дейност, обявявайки своето намерение да популяризира стандартите за качество и безопасност при изграждането на...

повече

Промени в Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие BGBC

Иван Зайков, управител на AGC Flat Glass България, и арх. Весела Вълчева-Макгий, TripleGreen Building Group са сред новите членове на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие след Общо събрание на 16 февруари. Президент...

повече