Световния Съвет за устойчиво строителство представя доклад "The Business Case for Green Building"

Световния Съвет  за устойчиво строителство представя доклад "The Business Case for Green Building"

Световния Съвет за устойчиво строителство (WorldGBC) представя международен доклад с практики за устойчиво строителство, обединявайки най-добрите  примери от практиката и научните изследвания.  Докладът доказва ползите от устойчиви сгради в световен мащаб и е насочен към лидерите на пазара в тази сфера.

Новият подробен доклад подчертава предимствата на устойчивите сгради, изследвани и получени от различни заинтересовани страни през целия жизнен цикъл на сградата.


Докладът  “The Business Case for Green Building: A Review of the Costs and Benefits for Developers, Investors and Occupants,”  отговаря на въпроса дали е възможно да придадем финансова стойност на разходите и ползите от зелените сгради. Днес зелените сгради могат да бъдат построени на цена, сравнима с конвенционалното строителство като инвестициите могат да бъдат компенсирани чрез намаляване на оперативните разходи.

"Този доклад  синтезира добри практики от цял свят и подчертава осезаемите ползи от устойчиви сгради", казва Джейн Хенли - главен изпълнителен директор на Световния Съвет за устойчиво строителство. "От мерки за намаляване на риска в цялата сграда и големите икономически ползи за града до  подобряване на здравето и благосъстоянието на отделните обитатели на сградата, устойчивото строителство ще продължи да се развива като  успешен пазар. Всъщност видяхме как тази инерция продължава да расте в световен мащаб като на все повече места зеленото строителство вече е статуково”

 Основните теми в доклада включват:

  • Разходи за проектиране и изграждане: Налице е обща тенденция към намаляване на разходите за проектиране и строителство на устойчивите сгради, тъй като нормите за строителство стават все по-строги, веригите за доставка на зелени технологии и материали – по-развити и бизнеса става по- опитен в изграждането на устойчиви сгради.
  • Стойност на активите:  Инвеститорите и наемателите стават все по-загрижени за екологичните и социални въздействия върху застроената околната среда, нещо повече-сградите, които отговарят на критериите за устойчивост са предпочитани.Освен това  има доказана връзка между устойчивите сградии способността на тези сгради по-лесно да привличат наемателина  по-високи наеми и продажни цени;
  • Оперативни разходи:  Устойчивите сгради са показали, че спестяват разходи чрез намаляване на консумацията на енергия и вода и чрез значително по-ниски разходи за поддръжка на сградата.
  • Продуктивност на работното място и здраве: Съществуват редица доказателства, които сочат че физическите характеристики на сгради и закрити помещения влияят върху продуктивността, здравето и благосъстоянието на работещите, което от своя страна рефлектира върху развитието на бизнеса.
  • Намаляване на риска: Рисковите фактори за устойчиво развитие могат значително да повлияят на приходите от отдаване под наем и бъдещата стойност на недвижимите имоти, което оказва влияние на възвращаемостта на инвестициите.  Регулаторните рискове са станали все по-очевидни в държави и градове по целия свят, включително строителни норми и закони, забраняващи неефективни сгради.

В доклада се заключава, че превръщането на застроената ни околна среда в устойчива по отношение на сградите и градските структури би довело до значителни икономически предимства като смекчаване на последиците от изменението на климата, енергийната сигурност, опазването на ресурсите и създаване на работни места, дългосрочна устойчивост и качество на живот.

"Този доклад доказва, че зелените сгради играят основнароля в справянето с някои от непосредствените предизвикателства на нашето време", каза Rick Fedrizzi, председател на Световния Съвет за устойчиво строителство и Президент, изпълнителен директор иосновател на Американският съвет заустойчиво  строителство(USGBC). "Световния Съвет е горд да продължи да заема водеща роля във  все по-развиващата се  " зелена" строителната индустрия на глобално ниво, тъй като всички ние продължаваме да създаваме един свят, който ще осигури на хората по-добри, по-ярки, по-здравословни  места, за да живеят, работят и играят."

Докладът се реализира с подкрепата на: Skanska, Grosvenor, and the Abu Dhabi Urban Planning Council/Estidama.

Целият доклад можете да намерите тук.

От тук можете да свалите кратката версия на доклада.