“Planning for the long-term: creating national renovation strategies” – събитие на Световния Съвет за устойчиво строителство в партньорството на BGBC

“Planning for the long-term: creating national renovation strategies” – събитие на Световния Съвет за устойчиво строителство  в партньорството на BGBC

Световния Съвет за устойчиво строителство и  Европейската  Регионална мрежа от Съвети организират  събитие на тема  "Planning for the long-term: creating national renovation strategies", в рамките на което политици и експерти ще представят своето виждане за успешното изпълнение на Член 4 от новата Директива за енергийна ефективност.

Събитието се проведе на 17 април в Брюксел с официално приветствие на Пол   Ходжсън, ръководител на звеното за Енергийна Ефективност в Европейската Комисия  и ще бъде закрито  от представители на Ирландското председателство на ЕС.

Като един от официалните  партньори на събитието BGBC ще  покани представители на националното правителството, които са пряко отговорни за изпълнението на директивата.

Сред другите  участници и партньори в събитието се открояват имената на Немския Съвет за устойчиво строителство, както и Френския, Английския,  Испанския и Чешкия.