Consense 2011 – Международен конгрес и изложение посветени на устойчивото строителство, инвестиции, експлоатация и поддръжка, 29 – 30 юни 2011, Щутгарт

Броят на устойчивите инвестиционни проекти нараства изключително бързо и тенденциите сочат, че в следващото десетилетие в Европа предстои изграждането само на зелени сгради и проекти. Политици, инвеститори и предприемачи виждат бъдещето в налагането на общ стандарт за устойчиво строителство. Посетете едно от най-значимите събития за индустрията в Европа – Consense 2011, посветено на устойчивото строителство! За четвърта поредна година организатор на събитието, което ще се проведе в Щутгарт, в периода от 29 до 30 юни, е Германският съвет за устойчиво строителство.

Тази година Конгресът има за цел да насочи вниманието на публиката към значението на критериите за устойчивост при реновиране и модернизация на съществуващия сграден фонд. Международно признати лектори ще представят перспективи и методи за устойчиво строителство.

Изложението ще се състои от три комуникационни площи – сцена, на която изложителите ще имат възможност да представят най-новите си устойчиви продукти и услуги; форум, включващ провеждане на дискусионни семинари между лекторите от конгреса и присъстващите; и специално преградено пространство където гостите ще имат възможност да се опознаят и да създадат бизнес контакти.

Consense 2011 ще предостави възможността на посетителите да присъстват на церемонията по връчването на новите DGNB сертификати за устойчиво планирани и изпълнени градски проекти. DGNB сертификати получават сгради отговарящи на екологичните, социалните и икономическите аспекти на устойчивото развитие.


За повече информация посетете:http: //www.messe-stuttgart.de/cms/index.php?id=83437&L=1