Български съвет за устойчиво развитие – част от Европейската регионална мрежа за устойчиво строителство

Европейската регионална мрежа за устойчиво строителство включва всички Европейски Съвети за Устойчиво Строителство в Европа, които работят усилено в общата кауза да насочат вниманието на пазара към практиките и принципите на устойчивото развитие и заедно да обединят усилия в бъдещи устойчиви инициативи в Европейския регион

Поради своето богато природно и културно многообразие в съвременния свят Европейският Съюз е представен пред предизвикателството, но и пред възможността да внедри широк спектър практики по отношение на зеленото строителство.

Германия и Великобритания, като страни, които първи са основали Съвет за устойчиво строителство в европейския континент започват да гледат напред към възможностите да разпространяват устойчивите практики в строителството. В Същото време други Съвети за устойчиво Развитие започват да се установяват в Европа, да споделят своите добри практики и методи. Така се създава Европейската Регионална Мрежа, в която всички Съвети за устойчиво строителство са обединени в каузата да създадат общество, в което да се запази естествения баланс в околната среда и да се постигне икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и за в бъдеще.

Днес Българският съвет за устойчиво развитие работи в партньорство с Немския съвет за устойчиво строителство и е единствената организация от България член на Световния Съвет за Устойчиво строителство, като неколко кратно е оценена положително за успешното прилагане на принципите на устойчивото развитие и строителство в България.

Европейската Регионална Мрежа е установила силни връзки с Европейски институции, национални правителства, регионални и местни власти, представителства на гражданското общество, които със своята съвместна работа насърчават и подкрепят прехода към устойчиво строителство.

Сформира се работна група на европейско ниво, която ще разработи платформа за обмен на знания, инициативи и добри практики и ще подкрепя работата на правителствата и бизнес общността, с цел да гарантира успешното приложение на политиките и директивите за интегриран подход към устойчиво строителство и да актуализира информацията за политиката на Европейския Съюз и законовите промени в тази посока.