Български съвет за устойчиво развитие: един от 16-те представители в Световната Среща за Устойчиво Строителство

БСУР е един от 16-те Съвета за Устойчиво Строителство, които се събраха, за да обсъдят стратегиите, проектите и политиките за устойчиво развитие на среща, организирана от Световния съвет за устойчиво строителство през май 2011г в Барселона.

Основни разисквани теми бяха свързани със съставяне на план за увеличаване на синергията между регионите и Световния Съвет за Устойчиво Строителство, създаване на информационна мрежа за устойчиво строителство, създаване на добър маркетинг за улесняване на комуникацията и подпомагане на съвместната работа.

Всички представители предложиха иновативни и ценни решения за популяризиране на устойчивия начин на живот сред населението.

Особено внимание беше обърнато на образованието - всички членове се съгласиха да имплементират принципите на устойчиво развитие сред населението посредством инициативи, конференции и срещи на тема устойчиво развитие. Също така беше създадено и видео с цел да се промотират принципите на устойчиво строителство и опазване на околната среда.

На срещата беше взето решение да се участва в световната седмица за зелено строителство под надслов: “Green Buildings and the new Green Building Economy” . Събитието ще се състои на 22 и 23 септември в Брюксел.

Също така беше представено развитието на Африканската мрежа. В тази част на света има голяма необходимост да се насочи внимание към създаването на социални жилища и обществено-икономическо развитие и да се установи начинът, по които могат да бъдат постигнати целите на устойчивото развитие. Представителите отбелязаха, че това е регион, създаден от много малки нации, което реалистично погледнато означава, че Съвети за устойчиво строителство, такива, каквито ги познаваме днес, няма как да бъдат създадени. Има само около 4-5 държави, които притежават достатъчно ресурси и сила да създадат свой Съвет за Устойчиво Строителство и които ще трябва да приемат предизвикателството да създадат нов модел за развитие на съветите, които да работят съвместно с по-малките съседни държави.

По време на световната среща беше представена презентация на проект Cоnstruction21, финансиран от програма на Европейския Съюз-Интелигентна Енергия, който цели да разработи база данни от съществуващи устойчиви проекти в Европа и да ги използва при създаването на икономическа и бизнес обосновка за устойчиво и зелено строителство.

Основните цели, които бяха поставени на срещата са да създаде силна връзка между хората и членовете на Световния съвет за устойчиво строителство, да се засили взаимодействието на отделните организации и заедно да работят за създаването на устойчива среда на живот.