Sustainability Forum Sofia – More than Green събра повече от 170 участници

Международната конференция Sustainability Forum Sofia – More Than Green събра повече от 170 участници в София, които обсъдиха теми, съществени за устойчивото развитие в България. Събитието е част от инициативите в рамките на Световната седмица на устойчивото строителство, която се отбелязва под егидата на Световния съвет за устойчиво строителство в Торонто.

Форумът бе открит в столичния хотел „Хилтън” на 29 септември от президента на Българския съвет за устойчиво развитие арх. Георги Коларов. Той акцентира върху необходимостта от по-бърз преход към „зелена” икономика, както и върху нуждата от градско планиране, подчинено на правилата на устойчивото строителство. Арх. Коларов подчерта, че в нашето съвремие устойчивост означава повече от опазване на околната среда, а именно - налагане на практики за постигане на баланс между екология, икономика и социо-културни аспекти.

Йоханес Крайсиг, член на борда на директорите на Световния съвет за устойчиво строителство, приветства участниците и очерта съвременните тенденции в света в областта на устойчивото строителство. Той подчерта ролята на Световния съвет за устойчиво строителство за насърчаването и постоянното стимулиране на преход към устойчивa градска среда.

Кристалина Георгиева, комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, постави в изказването си акцент върху нуждата от бърз преход към устойчива и зелена икономика. Тя подчерта, че за България е изключително важно да се фокусира върху инвестициите в иновации. Според комисар Георгиева държавата трябва да насърчи с данъчни облекчения процеса на саниране на стари сгради.

Министър Томислав Дончев съобщи, че България ще получи между 100 и 800 млн. лева от ЕС за саниране на жилища след 2013 г. Точният размер ще бъде определен в зависимост от това дали страната ще успее да договори по-голям бюджет за изпълнението на дейностите по оперативна програма „Регионално развитие” през програмния период 2014-2020.

Цветелина Бориславова, вицепрезидент на BGBC, разгледа ролята на банковите инструменти като стимул за изграждане на устойчива икономика. Цветелина Бориславова направи преглед на банкови инструменти в различни страни, насочени както към строителния сектор, така и към потребление на еко-продукти и закупуването на електромобили.

В своята презентация Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, представи приоритетите, които правителството залага при планирането за периода 2014-2020 г. Той фокусира вниманието на участниците в конференцията върху проекта за изграждане на технологичен парк, който ще бъде частично финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Конкурентоспособност”. Технологичният парк ще даде възможност за разработване на авангардни технологии в полза на бизнеса.

В специализираните панели „Сгради и градско развитие”, „Фасилити мениджмънт” и „Устойчиви технологии” взеха участие лектори с международна репутация от Германия, Полша, Румъния и Дания. Те разгледаха различни аспекти на градското планиране и устойчивото строителство. Участниците обмениха идеи и мнения в оживени дискусии в рамките на отделните панели.

Конференцията Sustainability Forum Sofia – More Than Green ще бъде включена в презентацията на World Green Building Council по време на международната конференция на ООН за устойчиво развитие RIO +20 през 2013 година.

http://bnt.bg/bg/news/view/61224/forum_zeleno_razvitie

http://bnt.bg/bg/news/view/61479/zelena_svetlina_konferencija_za_ustojchivoto_razvitie_v_sofija