Български съвет за устойчиво развитие започна работа по проект BIMEPD

Адаптирана програма за обучение по BIM методологиите за интеграция на екологични продуктови декларации (EPD) в стратегии за устойчиво строителство

Внедряването на BIM (Building information modeling) вече е реалност Европа!

В северна Европа сградите, моделирани с помощта на BIM са концептуализирани, построени, управлявани и експлоатирани. В Испания, където задължението за ползване на BIM методологията за инфраструктурни проекти е въведено през 2019г. Тяхната масова употреба все още е ниска, но това е един стабилно растящ ресурс. Германия вече има внедрени технологични решения в публичния сектор като отвореното електронно правителство и няколко организации работят за популяризацията на BIM в строителната индустрия.

В краткосрочен план Европейската комисия се фокусира върху строителния сектор от гледна точка на иновативен, „умен“, устойчив и приобщаващ растеж, базиран на познания, нови технологии, съчетани с ефикасна, конкурентна и устойчива икономика и осигуряващ социална и териториална интеграция чрез заетост.

Проект BIMEPD ще разработи и развие базирани на BIM мултимедийни материали, имащи предвид предизвикателствата свързани с оценката на  жизнения цикъл (LCA) и EPD на  материалите, използвани в строителството. Този мултимедиен продукт има за задача да бъде използван като обучителен материал за професионалисти в областта на архитектурата.

Очаквани резултати от проекта: адаптиране на обучителна програма, създаване на мултимедийни материали и ново интерактивно приложение за BIM обучение и открит образователен ресурс за BIMEPD.

Наши партньори са:

Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia- http://coamu.es/ - ръководител на проекта

Institute of Entrepreneurship Development - http://ied.eu/

Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra, https://ctmarmol.es/

Politechnika Warszawska – https://www.pw.edu.pl/

Cype France, http://www.cype.fr/

Повече информация по проекта можете да намерите тук: www.bimepd.eu