Министър Лиляна Павлова бе ключов говорител на срещата на върха в Мадрид по проекта BUILD UPON

Министър Лиляна Павлова бе ключов говорител на срещата на върха в Мадрид по проекта BUILD UPON

На срещата на върха в Мадрид (20-21 септември 2016) по проекта BUILD UPON министър Лиляна Павлова беше ключов говорител. Организаторите на събитието World Green Building Council и Green Building Council España (координатор на BUILD UPON) изразиха изключителната значимост на участието на българския министър на регионалното развитие и благоустройството в тази среща на 170 лидери от Европа.
„Няколко са важните елементи, за които трябва да се погрижим на национално ниво, за да бъдат постигнати европейските цели за енергийна ефективност: ясна визия и цялостно свързана рамка, законодателна рамка, политическа ангажираност и партньорство, както и конкретни инициативи, проекти, програми“, подчерта на форума министър Павлова.
По време на срещата министърът подчерта, че успехът на всяка национална политика, включително енергийната ефективност и обновяването на сгради, зависи в голяма степен от устойчивостта на конкретната инициатива, програма и финансов модел. В същото време публичността е от решаващо значение и работата за повишаване на информираността на гражданите за ползите от този процес трябва да продължи.
Повече информация за речта на министър Лиляна Павлова:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=8723