Съветите за устойчиво развитие от Европа се срещнаха в края на месец ноември в Загреб

Съветите за устойчиво развитие от Европа се срещнаха в края на месец ноември в Загреб

Българският съвет за устойчиво развитие участва в срещата на Европейската мрежа, в която взеха участие представители на близо двадесет съвета за устойчиво развитие от Европа – Австрия, България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Обединеното Кралство, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Швейцария, Швеция. Събитието се проведе в Загреб в края на месец ноември (25-26.11.2015), а домакин беше Хърватския Съвет за устойчиво строителство.

Бяха обсъдeни предизвикатествата, пред които се изправят Съветите при популяризирането на идеите за устойчиво развитие, мотивиране на членовете на Съветите и привличането на нови съмишленици. Друга важна тема, която беше засегната по време на срещата беше бъдещото развитие на Европейската мрежа в рамките на установената от Световния съвет стратегия за 2016-17. Участниците работеха в групи по темите: общество, образование и политика, анализирайки стратегията за развитие на Европейската мрежа и давайки предложения за подобряването й, което се превърна в продуктивна, интересна и позитивна сесия.

Проектът BUILD UPON беше също важен акцент по време на срещата. Като част от петия работен пакет от проекта Шведският Съвет за Устойчиво Строителство организира и проведе работна сесия за развиване на презентационни умения, в частност ангажиране на общественото внимание чрез представяне на съдържателна и увлекателна история. Темите бяха идейно свързани с инкубаторът за иновации, а именно:

  • повишаване на информираността на обществото - мотивация на собствениците на жилища;
  • изграждане на умения и компетенции сред служителите;
  • финансови стимули и инструменти с преференциални лихви за устойчиви проекти;
  • законодателство и политика за насърчаване прилагането на „зелени” обществени поръчки.

Проектът BUILD UPON ще доразвие тези концепции и ще ги приложи в бъдещи проекти.

Разгледайте снимки от събитието от първия и от втория ден на срещата.