Проектът BUILD UPON търси креативни уеб и графични дизайнери

Проектът BUILD UPON търси креативни уеб и графични дизайнери

Проектът BUILD UPON се е заел с разрешаването на един от най-важните проблеми свързани с климатичните промени и устойчивото развитие в Европа: подобряване на съществуващия сграден фонд, за постигане на значителни енергийни спестявания и създадаване на здравословна среда за обитаване. 

Търсим креативни и отговорни уеб и графични дизайнери, който да работят с нас за създаването на уебсайт и wiki страница на проекта. Готови ли сте да се присъедините към нашия екип и да отговорите на това предизвикателство?

Краен срок за подаване на офертите: 27.07.2015 г.

Бюджет: EUR 24,000

Разгледайте пълното описание и заданието за изработване на уебсайта и Wiki страница тук: http://bit.ly/1LHIyK3 

Изпращайте своите предложения на e-mail Jdrinkwater@worldgbc.org и office@bgbc.bg

 

Този проект се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.