Проведе се първа среща за представяне на проекта BUILD UPON пред членовете на BGBC

Проведе се първа среща за представяне на проекта BUILD UPON  пред членовете на BGBC

 

На 23 април  представихме за пръв път публично проекта BUILD UPON- част от програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020  пред нашите членове и възможностите за участие в него още от самото начало.

 

Част от ПРЕДИМСТВАТА, които проекта BUILD UPON предлага на нашите членове и всички  заинтересовани страни са следните:

  • Покрепяйки сектора и обществото чрез създаването на тази стратегия, заедно ще имаме възможност да допринесем за растежа на икономиката, да подобрим бизнес средата и да усъвършенстваме нашата бъдеща съвместна работа.
  • Повишаване на рейтинга на Вашата фирма/организация в общественото и бизнес пространството и задълбочаване на доверието към Вашата фирма/организация чрез декларирането на позиция, ангажираност и инициативност за реализиране на идеите и постигане на определените цели.
  • Изявено право на глас.
  • Създаване на нови сътрудници и разширяване на партньорската мрежата и контакти със съмишленици .

 

Информация и презентация за проекта можете да намерите тук

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация, както и да изявите желание за участие в проекта, като представител на основна заинтересована страна в процеса на изработване и прилагане в действие национална стратегия за реновиране на съществуващия сграден фонд по всеобхватен начин (дълбоко реновиране).

Този проект се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.