Нов доклад показва ползите върху здравето, благосъстоянието и продуктивността на работещите в устойчиви сгради

Нов доклад показва ползите върху здравето, благосъстоянието и продуктивността на работещите в устойчиви сгради

Световния съвет за устойчиво строителство публикува своя нов доклад „Здраве, благосъстояние и продуктивност в офисите: следваща стъпка към зелено строителство”, който представя необорими доказателства, че офис дизайна  оказва съществено влияние върху здравето, благосъстоянието и продуктивността на персонала.

В доклада се констатира, че редица фактори - от качеството на въздуха и осветление, до гледка към природата и интериорния дизайн - се отразяват на здравето, удовлетворението и ефективността на работата на служителите. Изследването  представя набор от инструменти, които бизнеса може да използва, за да измери здравето, благосъстоянието и производителността на своите сгради и за да взима информирани финансови решения.  

Изтеглете си:

Целия доклад

Кратка версия на доклада

Обобщение

 

Kaкво включват изследванията в доклада?

Качество на въздуха: Задълбочени изследвания показват, че по-доброто качество на въздуха в затворени помещения (ниска концентрация на CO2 и замърсители и високи нива на вентилация) могат да доведат до повишаване на производителността между 8 и 11 %.

Топлинен комфорт:Проучването показва, че топлинния комфорт има значително въздействие върху удовлетвореността на работното място и допринася за подобрения в продуктивността.

Осветление и изглед към природата: Няколко изследвания доказват, че производителността се повишава в резултат на близостта на  прозорци, като експертите в момента считат, че гледката от прозореца е може би най-съществения фактор, особено когато е към природа.

Шум и акустика: Изследванията показват, че продуктивността в съвременния, основан на знание офис е практически невъзможна, когато има повишени нива на шум.Това може да бъде една от основните причини за недоволство сред служителите.

Вътрешен дизайн и разпределение: Начинът, по който е конфигуриран интериора в офиса, включително конфигурация на работното място, наличие на социално пространство и др оказва влияние върху концентрацията, сътрудничеството, креативността и чувството за принадлежност и конфиденциалност.

Упражнения: Здравето на работещите в зелени офиси може да се подобри значително чрез упраженения, за което активния дизайн в сградата и достъпа до услуги и съоръжения като фитнес зали, стоянки за велосипеди и зелени площи  може да помогне за насърчаване на по-здравословен начин на живот.

Инструменти за измерване на здравето, благосъстоянието и продуктивността:

Финансови показатели: Остъствия, текущество на персонала, разпределение на бюджета (по отдели или на цялата сграда), разходи за медицинско обслужване, жалби, оплаквания;

Показатели възприятията ни: Проучвания, които тестват нагласите на работещите относно  здравето, благополучието и производителността на работното място могат да съдържат богата информация за подобряване на офис производителността.

Физически показатели: Преки мерки за физическата офис среда като температура са от ключово значение за измерване на ефекта върху здравето, благосъстоянието и продуктивността на работещите. Иновативни решения в тази област като преносими и безжични технологии имат благоприятен ефект.