Сградите са от решаващо значение за енергийната сигурност,климата икономическия растеж.

Сградите са от решаващо значение за енергийната сигурност,климата икономическия растеж.

По време на четвъртата годишна конференция на високо равнище, която се проведе в Брюксел на 5 ноември, посланието към новите членове на ЕК, които встъпиха в длъжност тази седмица беше ясно: Реновирането на сградния фонд в ЕС трябва да бъде приоритет номер едно на Комисията Юнкер.

Доклади, представени по време на Renovate Europe Day представиха ползите от реновирането на сгарадите (IEA Report ‘Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency’) както и значителното икономическо въздействие на сградите (JRC доклад на ЕС относно икономическото въздействие на Строителния сектор).

Не само икономистите са прави. Опитът показва още по-голям успех и интерес към реновирането. Граждани и ръководители на проекти в Швеция, Холандия и Италия представиха доказателства в REDay2014 на успешни проекти за обновяване, които са финансово оправдани и създават местни работни места, намаляват потреблението на енергия и  превръщат домовете ни в по-здрави места за живеене.

"Индивидуални проекти за обновяване показват отново и отново, че е възможно да се намали потреблението на енергия в сгради с повече от 80% по икономически ефективен начин", обясни Адриан Джойс, директор за Renovate Europe Campaign. 

 

Въпреки значителния принос, които сградите могат да направят за намаляване на вноса на енергия, ясна стратегия за преодоляване на загубите на енергия в сградите  липсва както в пакета за Енергия и климат ,  така и в Европейската стратегия за енергийна сигурност.

В заключенията на съвета от отковмри, държавите-членки, се ангажираха да определят приоритетните сектори, от които могат да бъдат извлечени значителни печалби за енергийна ефективност.

На последния Европейски съвет, държавните глави от ЕС, поставиха ясно изискване на Комисията да предприеме политически действия в тези сектори с най-голям потенциал за икономия на енергия", каза Ян Те Бос, генерален директор на EURIMA. "Днешната конференция за пореден път доказва, че сградите трябва да са първи в листите с приоритети и че амбициозните политики за дълбоко обновяване на нашия сграден фонд ще  създаде повече работни места, повече комфорт, повече енергийна сигурност и по-малко въглеродни емисии. Разчитаме на новата комисия да признае тази реалност и да се справи с предизвикателството с незабавни и амбициозни предложения за политика по отношение на сградите ".

В определяне на сградите като основен приоритетен сектор, Комисията и държавите-членки ще се възползват от подкрепата на 80 депутати от целия политически спектър, които вече са подписали The Renovate Europe Campaign Нейната главна цел е да се намали потреблението на енергия на сградния фонд на ЕС с 80% до 2050 г. в сравнение с нивата от 2005 г.

Източник: Renovate Europe