Партньорството е новото лидерство. Вижте новия доклад на Световния Съвет за устойчиво строителство - A New Era in Building Partnerships

Партньорството е новото лидерство. Вижте новия доклад на Световния Съвет за устойчиво строителство  - A New Era in Building Partnerships

В свят на постоянни промени, устойчивостта е една от глобалните мега тенденции, изискващи нови начини на мислене, за да се отговори на мащаба и скоростта на бъдещите предизвикателства.


Започват да се оформят нови форми на сътрудничество между неправителствени организации, публичния сектор и индустрията, за да се изгради по-добра публична политика и инструменти за насърчаване на устойчивото строителство.  Но какви са всъщност тези нови форми на сътрудничество? Как ще се оформят и какъв е ключът към успешното им  реализиране?


Нашият нов доклад, A New Era in Building Partnerships  отговаря на тези въпроси като  разглежда единадесет  примера за успешно и иновативно сътрудничество от целия свят. 

Вижте как Австралия, Колумбия,  Чехия, Дания, Франция, Гана, Израел, Мавриций,  Скандинавия, Сингапур и Англия стимулират устойчивото строителство чрез нови партньорства.

Изтеглете новият ни доклад и елате в новата епоха на изграждане на партньорства!