Директивата за енергийна ефективност преминава на следващ етап

Директивата за енергийна ефективност е официално публикувана, след като официално беше приета от Парламента.  Всички страни членки на ЕС ще имат 18 месеца да имплементират повечето от разпоредбите, въпреки че някои крайни срокове в Директивата изтичат още преди този срок.

В момента Комисията работи върху набор от тълкувателните бележки във връзка с прилагането на разпоредба 5,8,14 и 15 от директивата с цел да се даде допълнителна яснота на държавите членки при нейното прилагане.  Очаква се те да бъдат публикувани през лятото на 2013г.  Не се очакват допълнителни разяснения към член 4 (дългосрочни стратегии за привличане  на инвестиции в  реновирането на сгради), въпреки че редица организации в Брюксел работят върху създаването на насоки с цел подпомагане на държавите членки.

Важни дати:

30 Aприл 2013:  Държавите членки  представят индикативните национални цели  пред Комисията заедно с доклад по Напредъка. 

30 Aприл 2014: Държавите членки публикуват дългосрочни стратегии за обновяване на сгради и национални планове за енергийна ефективност. 

30 Юни 2014: Оценка на Комисията по напредъка на изпълнението на националните цели

Линк към пълния текст на директивата:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:EN:PDF