BGBC въвежда Антикорупционна Клауза

Стремейки се към пълна прозрaчаност на дейността си, Български Съвет за Устойчиво Развитие въвежда антикорупционна клауза за всички свои членове и партньори.