European Regional Network Impact Report 2014

European Regional Network Impact Report 2014
Съветите за устойчиво строителство и техните членове имат силата да променят начина на строителство, проектиране и опериране на сградите.  Вижте доклада на Европейската мрежа за 2014г, кои сме ние и какво правим, за да трансформираме пазара в устойчив.