Бизнес лидери в строителната индустрия дискутираха новата политика на ЕК за устойчиво строителство

Бизнес лидери в строителната индустрия дискутираха новата политика на ЕК за устойчиво строителство

На 18 ноември Българския съвет за устойчиво развитие, съвместно със Световния съвет за устойчиво строителство, организира за своите членове уъркшоп на тема „Обща европейска рамка за оценка на устойчиви сгради”. Лектор и модератор на уъркшопа беше Джеймс Дринкуотър, Съветник по политическите въпроси на Световния съвет за устойчиво строителство.

На събитието присъстваха представители на Knauf, Knauf Insulation, Denkstatt, АGC Flat Glass, Alukoenigstahl, Philips, Arch Engineering, Камара на Архитектите в България, Bulgarconsult AI, Triple Green Building Group, Otis United Technologies, NoNameArch, Urban Viva,  бизнес лидери, инженери и архитекти.

По време на събитието участниците дискутираха кои са политиките  на европейско ниво, необходими, за да се преодолеят основните пазарни бариери пред устойчивото строителство. Джеймс Дринкоутър представи новата политика за устойчиви сгради на Европейската комисия. Участниците дискутираха какво би включвала една обща рамка за оценка на устойчиви сгради, кой би я използвал и какви функции ще изпълнява евентуалното й създаване.

Oфициалния доклад с резултатите от проведения уъркшоп е в процес на изготвяне и в кратки срокове ще бъде разпространен сред заинтересованите страни.

*В процеса на създаване на общата европейската рамка за оценка на устойчиви сгради Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с Европейската мрежа от Съвети за устойчиво строителство, част от която е и BGBC, като единствената мрежа, която представлява огромен брой компании и работещи в сферата на строителството. В следващите две години предстоят регионални уъркшопи с членовете на Съветите за устойчиво строителство и представители на Европейската комисия. Свържете се с Български съвет за устойчиво развитие на телефон +359 2 964 13 20 или е-мейл office@bgbc.bg,за да се включите в този процес.