Позиция на BGBC oтносно Конкурс за разработване на градоустройствени и архитектурни концептуални предложения за Модел на Зелено еко селище

Позиция на BGBC oтносно Конкурс за разработване на градоустройствени и архитектурни концептуални предложения за Модел на  Зелено еко селище

Българският съвет за устойчиво развитие изрази своята позиция относно обявения конкурс за разработване на градоустройствени и архитектурни концептуални предложения за Модел на  Зелено еко селище.

Цялото писмо можете да намерите тук.

Конкурсът е обявен от Столична община и в сътрудничество с още двама български партньори - Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда.

Повече информация за конкурса: http://sofia.bg/Mild_home.asp