Шест месеца до крайния срок за създаване на национална стратегия за реновиране на сгради

Шест месеца до крайния срок за създаване на национална стратегия за реновиране на сгради

Директивата за енергийната ефективност изисква всяка страна от ЕС да създаде дългосрочна стратегия за мобилизиране на инвестиции в енергийно ефективно обновяване на  сградния си фонд в срок до 30 април 2014.

Остават само шест месеца да се създаде национална стратегия за реновиране на сгради, чрез която ще се гарантират  инвестиции в енергийното ефективно обновяване, устойчив растеж и намаляване на енергийните разходи. В този кратък срок Европейската Мрежа от Съвети за устойчиво строителство призовават националните правителства да:

1) Изградят дългосрочни партньорства  с индустрията, академичните среди, финансовите институции, неправителствени организации и заинтересовани участници, както и да създадат стратегии, които пряко ангажират всички заинтересовани стани, както на политическо, така и на  експертно ниво

За създаването и изпълнението на националните стратегии трябва да се създадат силни, приобщаващи платформи за сътрудничество.  Страни като Дания с нейния проект ‘Network for Energy Retrofit” са начело, тъй като изпозлват богатия опит на общността и на заинтересованите страни като по този начин се гарантира изграждането на обща дългосрочна визия.

 2) Разработване на амбициозни стратегии, подкрепени от ясни цели; Вече съществуват иновативни технологии и бизнеса е готов да ги предостави, но липсва дългосрочна визия и  сигурност на пазара.

Целта е да увеличим честотата и дълбочината на реновиране на сградния фонд, за да може ЕС да постигне дългосрочните си цели за намаляване на енергийните разходи и предотвратяване на климатичните промени.  В това отношение именно инвеститори, индустрия, професионалната общност и потребители, подкрепени от ясни цели и основни етапи играят основна роля за превръщане на тази цел в реалност.

3) Интегриране на ползите за обществото: националните стратегии са инструменти, чрез които се дава възможност на нашето общество  да се възползва от множество икономически, социални и екологични ползи

Дълбокото реновиране на сградния фонд има потенциал да създаде до два милиона работни места, както и значително да намали сметките за енергия, въглеродните емисии и др. Държавите трябва да гарантират ползите чрез анализ на разходите и ползите.

Правителствата в Европа не могат да си позволят да пропуснат възможността да подобрят  икономическите, екологичнте и социалните условия на хората, които   живеят , учат и работят в сградите на Европа. Да се ​​възползваме от тази възможност!

Съветите за устойчиво строителство са неправителствени организации, които работят за трансформирането на сградите, обществото и поведението на хората в посока устойчивост.  Световния Съвет за устойчиво развитие обединява повече от 90 съвета по целия свят и с това представлява най-голямата международна организация, влияеща върху пазара за зелено строителство.

Нашата европейска мрежа включва повече от 30 Съвета за устойчиво строителство и работи в партньорство с повече от 3,500 компании в Европа, представляващи всички заинтересовани от строителния сектор страни.  Важна част за устойчивото строителство е обединяването на всички участници в индустрията, за да се получат по-добри решения, именно това, което правим чрез членовете си.

Българският Съвет за устойчиво развитие е официалният представител и единствената призната организация от Световния съвет за устойчиво строителство в България.  

Можете да се свържете с Български Съвет за устойчиво развитие на тел: +359 2 964 13 20 или office@bgbc.bg .