Европейската мрежа от съвети за устойчиво строителство призовава за трансформиране на пазара

Европейската мрежа от съвети за устойчиво строителство призовава за трансформиране на пазара

Европейската регионална мрежа към Световния съвет за устойчиво строителство (WGBC) днес отговори на общественото обсъждане на Европейската Комисия по въпросите за устойчивото строителство, очертавайки основните елементи, необходими за трансформирането на пазара в устойчив.


Настоящата консултация е част от работата на Европейската комисия под т.нар. "Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа"и има за цел да промени посоката на развитие на строителния сектор в ЕС в посока отвъд енергийната ефективност, към по-висока степен на ефективност на ресурсите и използване на подхода „оценка на жизнения цикъл” до 2020.

„Настоящата инициатива  за устойчиви сгради на Европейската комисия е важно предизвикателство за целия строителен сектор в ЕС, отбелязва Старши консултант Джеймс Дринкуотър.  Ние знаем от доклади като ‘GlobalGreenBuildingTrends’, че  пазарът за устойчиви сгради е глобален и се разраства все по-бързо. Дългорсочните политики и стимули за устойчиво строителство ще бъдат ключови и ще осигурят гаранция на европейските компании, че ще останат конкурентоспособни в глобалния „зелен” пазар.

Основните предложения на Европейската мрежа от Съвети за устойчиво строителство включват:

·  Въвеждане на Екологични продуктови декларации, базирани наEN15804

·   Въвеждане на  рамка на ЕСза общи индикатори и методологии за изчисляване на жизнения цикъл на устойчивите сгради, въз основа на работата на CEN/ TC350и други съответни инициативи

·  Регионална информационна кампания, насочена към бизнеса и обществото , непосредствено с приемането на тези индикатори

·  Въвеждането на задължителни зелени обществени поръчки и др

Във връзка с фокусана общественото обсъждане върху  ефективността на ресурсите,  в своя отговор мрежата подчертава, че "това е от решаващо значение, че икономическите и социални въпроси са преценени" и посочва, че "всяка инициатива, която се фокусира само върху ефективното използване на ресурсите рискува провал от гледна точка  на търсенето на пазара.

Вижте пълния отговор тук

 

Съветите за устойчиво строителство са неправителствени организации, които работят за трансформирането на сградите, обществото и поведението на хората в посока устойчивост.  Световния Съвет за устойчиво развитие обединява повече от 90 съвета по целия свят и с това представлява най-голямата международна организация, влияеща върху пазара за зелено строителство.

Нашата европейска мрежа включва повече от 30 Съвета за устойчиво строителство и работи в партньорство с повече от 3,500 компании в Европа, представляващи всички заинтересовани от строителния сектор страни.  Важна част за устойчивото строителство е обединяването на всички участници в индустрията, за да се получат по-добри решения, именно това, което правим чрез членовете си.

Българският Съвет за устойчиво развитие е официалният представител и единствената призната организация от Световния съвет за устойчиво строителство в България.