Нормативна рамка

Начало / Новини / Нормативна рамка

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание - 30.06.2016

До членовете на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие”,рег. по ф. д. № 476/2009 г. по описа на СГС, фирмено отделение. ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска...

повече

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 23.04.2015

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението, свиква редовно...

повече

European Regional Network Impact Report 2014

Съветите за устойчиво строителство и техните членове имат силата да променят начина на строителство, проектиране и опериране на сградите. Вижте доклада на Европейската мрежа за 2014г, кои сме ние и какво правим, за да трансформираме пазара в устойчив....

повече

Бизнес лидери в строителната индустрия дискутираха новата политика на ЕК за устойчиво строителство

На 18 ноември Българския съвет за устойчиво развитие, съвместно със Световния съвет за устойчиво строителство, организира за своите членове уъркшоп на тема „Обща европейска рамка за оценка на устойчиви сгради”. Лектор...

повече

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание - 23.04.2014

До членовете на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Български Съвет за Устойчиво Развитие” ...

повече

Позиция на BGBC oтносно Конкурс за разработване на градоустройствени и архитектурни концептуални предложения за Модел на Зелено еко селище

Българският съвет за устойчиво развитие изрази своята позиция относно обявения конкурс за разработване на градоустройствени и архитектурни концептуални предложения за Модел на Зелено еко селище. Цялото писмо можете...

повече

Шест месеца до крайния срок за създаване на национална стратегия за реновиране на сгради

Директивата за енергийната ефективност изисква всяка страна от ЕС да създаде дългосрочна стратегия за мобилизиране на инвестиции в енергийно ефективно обновяване на сградния си фонд в срок до 30 април 2014. Остават само...

повече

Европейската мрежа от съвети за устойчиво строителство призовава за трансформиране на пазара

Европейската регионална мрежа към Световния съвет за устойчиво строителство (WGBC) днес отговори на общественото обсъждане на Европейската Комисия по въпросите за устойчивото строителство, очертавайки основните елементи,...

повече

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – предложения и становища от БСУР

Българския Съвет за устойчиво развитие (БСУР) участва в тематичната работна група (ТРГ) за разработване на оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. (ОПРР). В рамките на работната група Съветът направи няколко...

повече

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с нестопанска цел "Български съвет за устойчиво развитие"

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението свиква редовно...

повече

Директивата за енергийна ефективност преминава на следващ етап

Директивата за енергийна ефективност е официално публикувана, след като официално беше приета от Парламента. Всички страни членки на ЕС ще имат 18 месеца да имплементират повечето от разпоредбите, въпреки че някои крайни...

повече

Промени в Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие BGBC

Иван Зайков, управител на AGC Flat Glass България, и арх. Весела Вълчева-Макгий, TripleGreen Building Group са сред новите членове на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие след Общо събрание на 16 февруари. Президент...

повече

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Български Съвет за Устойчиво Развитие”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението свиква редовно...

повече

BGBC въвежда Антикорупционна Клауза

Стремейки се към пълна прозрaчаност на дейността си, Български Съвет за Устойчиво Развитие въвежда антикорупционна клауза за всички свои членове и партньори....

повече