Конкурс за късoмeтражен филм на тема „Кратка ВЕИстория“ в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия 2013

Конкурс за късoмeтражен филм на тема „Кратка ВЕИстория“  в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия 2013

По случай Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW), Българският Съвет за усточйвиво развитие (BGBC), Българската фотоволтаична асоциация(БФА), Българската ветроенергийна асоциация(БГВЕА) и юви Солар организират конкурс за късометражен филм на тема „Кратка ВЕИстория“, който ще представи вижданията на участниците за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и тяхното място в ежедневието, както и ролята им за устойчивото енергийно развитие на България.

Организаторите решиха да отбележат инициативата за Европейската енергийна седмица, като предизвикат артистично настроените хора, които имат оношение към опазването на околната среда, енергийната ефективност и зелените технологии, да представят своите виждания, иновативни идеи и оригинални асоциации, касаещи ВЕИ, като участват в конкурса за създаването на късометражен филм.

Генерален спонсор на събитието е юви Солар, партньори са WWFБългария, фондация Credo Bonum, Горичка и фондация Зеленодиво. Наградите за първите три места са колело за победителя, осигурено от юви и DRAG, соларна раница и соларно зарядно за класиралия се на второ място и универсално соларно зарядно за третия. Предвидена е и специална награда на публиката, която организаторите пазят в тайна. Филмът, класирал се на първо място, ще получи също така възможността да бъде представен на Конференцията Sustainability Forum Sofia– REdevelop. Renovate.Regenerate, организирана от БСУР, както и да бъде излъчен на Sofia ShortChallenge.

Срокът за изпращане на „лентите“ е 21 юни 2013.

Условията за участие можете да откриете тук.

Вижте промо клипчето тук

Регистрационна форма за участие

На 28. юни 2013 от 19.00 часа, в галерията на фондация Credo Bonum ще бъдат представени номинираните от журито филми и ще бъдат обявени победителите от конкурса. Събитието по награждаването е отворено за публика, с вход свободен.

*Седмицата на устойчивата енергия (EUSEW), която тази година се провежда между 24. и 28. юни, е инициатива на Европейската комисия, водеща началото си от 2006 година. Днес тя се координира от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации в тясно сътрудничество с Генерална дирекция на Европейската комисия по енергетика. Европейската седмица на устойчивата енергия представя различни по рода си дейности – семинари, конференции, изложби, конкурси, уъркшопи и пр., посветени на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения. Целта на инициативата е да разпространи добри практики, да вдъхнови, да представи нови идеи, да създаде полезни връзки в контекста на енергийната ефективност в ЕС и климатичните промени в световен мащаб. В тазгодишното издание участват повече от 900 инициативи от цяла Европа, а паралелно се провежда и конференция на високо равнище и конкурс за наградите Sustainable Energy Europe Awards.