VI Meждународна годишна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност” с участието на BGBC

VI Meждународна годишна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност” с участието на BGBC

VI Meждународна годишна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност”  с участието на BGBC

Архитектурният факултет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е организатор на 6-та научна конференция "Архитектура, строителство - съвременност", която ще се проведе в периода 30 Май – 1 Юни 2013 година в гр. Варна.

Основната цел на конференцията е обмяна на опит и знания в областта на перспективните направления в сферата на Архитектурата и Строителното инженерство. Конференцията дава възможност на млади научни работници, утвърдили се учени и представители на бизнеса да споделят своите идеи, да създават бизнес и научни контакти и да намират партньори за бъдещи сътрудничества. Научният форум е традиционен за Архитектурния факултет.

Българският съвет за устойчиво развитие ще участва в предстоящата конференция с пленарен доклад на тема „Принципите на устойчивото градско развитие и система за оценка”.  

В научният форум участват учени, студенти, докторанти и представители на бизнеса от България, Италия, Гърция, Русия, Украйна, Сърбия, Испания, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Румъния и др.

Пълната програма на събитието можете да намерите тук