Над 100 човека присъстваха на обучението "Eнергийна ефективност и сграден комфорт", организирано от BGBC Академия

Над 100 човека присъстваха на обучението "Eнергийна ефективност и сграден комфорт", организирано от BGBC Академия

Обучението се проведе на 21.02 и представи синергичния ефект от  шест различни аспекти на енергийната ефективност пред представители на общините в Р.България, архитекти, инженери, инвеститори и специалисти в строителния сектор.

Обучението започна с  тема за ролята на стъклото  в енергийната ефективност и сграден комфорт, представена от г-н Иван Зайков – Маркетинг Мениджър  на AGC Flat Glass и член на Управителния съвет на BGBC.

Инж. Кирил Велковски, член на BGBC, показа  как дневната светлина може да служи като мощен инструмент за постигане на реална енергийна ефективност и комфорт в сградите. В рамките на обучението  участниците бяха запознати с най- иновативните адаптивни фасадни системи и решения. Инж. Климентин Чернев- Съуправител на Alukoеnigstahl представи начините за постигане на интегрирана функционалност чрез системите за остъкляване Schuko.

Участниците бяха запознати и със системни решения при проектиране и изграждане на външни стени на нискоенергийни сгради и начини за постигане на перфектен комфорт в помещенията чрез климатични тавани. Презентация по темата направи инж. Венцислав Влахов от Кнауф България.

Инж. Васил Манолов – Проджект Мениджър в КСЕЛА България представи устойчиви решения за саниране на саниране на съществуващи сгради чрез топлоизолационната система Multipor.

Обучението завърши с темата за комплексния подход в инвестиционния процес. инж. Петър Камбуров- консултант по Енергийна ефективност в GBB Consulting Company  направи  обзор на европейската нормативна уредба за енергийна ефективност и комфорт в сградния сектор. В рамките на презентацията си инж. Камбуров подчерта и влиянието на климатичните фактори върху проектната концепция, функционалното предназначение на сградите и влиянието върху проектантските решения за пасивен и активен енергодобив.

Събитието се реализира с подкрепата на AGC Flat Glass,  Alukönigstahl, Knauf Bulgaria и КСЕЛА България.

Официални партньори  са Националното Сдружение на Общините в Р. България, Камара на архитектите в България и  Софарма Бизнес Тауърс.  Официален медиен партньор на обучението е  Строителство Градът.

BGBC Академия – част от структурата на Българският съвет за устойчиво развитие организира професионални обучения и семинари с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и  строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране. За повече информация www.bgbc.bg