BGBC представя интегрирано обучение на тема “Енергийна ефективност и сграден комфорт”

BGBC представя интегрирано обучение на тема “Енергийна ефективност и сграден комфорт”

Българският съвет за устойчиво развитие организира професионални обучения и  семинари с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и  строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране.

Първото обучение на BGBC за 2013г  е  на тема „Енергийна ефективност и сграден комфорт” в рамките на което водещи експерти и  лидери на пазара  в строителната индустрия ще представят основни аспекти на енергийната ефективност и ще запознаят участниците с най-иновативните  начини на постигане на сграден комфорт, действащи  интегрирано за максимален ефект.

Обучението  представя синергичния ефект от различните аспекти на енергийната ефективност и  обхваща шест основни теми:

  •  Ролята на стъклото в енергийната ефективност и сграден комфорт
  •  Дневната светлина като мощен инструмент за реална енергийна ефективност
  • Системни решения при проектиране и изграждане на външни стени на нискоенергийни сгради и постигане на перфектен комфорт в помещенията чрез климатични тавани.
  • Интегрирана функционалност при системите за остъкляване
  • Саниране на съществуващи сгради- външна и вътрешна изолация на стени
  • Комплексният подход в инвестиционния процес и  европейската нормативна уредба за енергийна ефективност и комфорт в сградния сектор.

Обучението е насочено към експерти и представители на общините в България, консултанти по енергийна ефективност, архитекти, инженери, проектанти, студенти и всички професионалисти в строителния бранш. 

Обучението ще се проведе на 21.02.2013г от 9.00ч в Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 3, зала Изток;

 Пълната програма можете да намерите тук.

Научете повече за лекторите на обучението тук

 

За регистрация и допълнителна информация  моля свържете се с нас на тел: + 359 2 964 13 20 или e-mail: education@bgbc.bg

 

Събитието се реализира с подкрепата на:

 

Официални партньори:

 

Медиен Парнтьор: