Smart Buildings в партньорство на Български съвет за устойчиво развитие

Smart Buildings в партньорство на  Български съвет за устойчиво развитие

“Smart Buildings” -изложба и конференция за Югоизточна Европа ще се проведе за първи път в България.

Сградите са най-големият консуматор на електричество и  чрез инвестиции в иновативни системи за сградна автоматизация и софтуер се постига над 45 % икономия на разходите за електроенергия, намалява се значително въглеродният отпечатък и се осигурява максимален комфорт за обитателите. Според експерти пазарният сегмент на интелигентните сгради притежава потенциал за развитие и те предричат бум в зеленото строителство.   

Конференцията “Smart Buildings” ще обхване софтуер за управление на инсталациите и оборудването в сградите, системи за сигурност, вентилация и климатизация, дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия, управление на аудио- и видео системи, осветление и мн. др.

Виа Експо и Български съвет за устойчиво развитие ви канят да станете част от изявата и да запознаетеспециализираната  аудитория - архитекти, предприемачи, проектанти, строители и др. с предимствата на вашите продукти и услуги. 

За повече информация: Smart Buildings–уеб сайт        Брошура            www.viaexpo.com