Обучението „Oценка на жизнения цикъл" събра на едно място архитекти, производители на строителни материали и експерти по опазване на околната среда

Обучението „Oценка на жизнения цикъл" събра на едно място архитекти, производители на строителни материали и експерти по опазване на околната среда

Обучението се организира от BGBCАкадемия в партньорството на Денкщат България и се проведе на 29 ноември във Виваком ArtHall.

Участниците се запознаха с методологията за Оценка на жизнения цикъл (англ. Life Cycle Assessment - LCA) на продукти, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044, както и с основните етапи при изготвянето и прилагането  на такива оценки от гледна точка на устойчивото строителство и в производството и употребата на строителни материали и услуги. 

BGBCАкадемия като част от Българският съвет за устойчиво развитие  организира полудневни семинари и професионални обучения с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и  строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране.