Посетете предстоящото обучение на тема „Оценка на жизнен цикъл на продукти (LCA) – теория и възможности за приложение”

Посетете предстоящото обучение на тема „Оценка на жизнен цикъл на продукти  (LCA) – теория и възможности за приложение”

Българският съвет за устойчиво развитие организира полудневни семинари и професионални обучения с цел популяризиране на теми, свързани с устойчивото развитие и  строителство, енергийната ефективност и устойчиво градско планиране.

Обучението „Оценка на жизнен цикъл на продукти  (LCA) – теория и възможности за приложение” предвижда запознаване с методологията за Оценка на жизнения цикъл (англ. Life Cycle Assessment - LCA) на продукти и услуги, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044.

Участниците ще бъдат запознати с основните етапи при изготвянето и прилагането  на такива оценки от гледна точка на устойчивото строителство и в производството и употребата на строителни материали и услуги.  Ще бъдат разгледани и примери от практиката за изработване на Въглероден и воден отпечатък, Декларациите за екологично въздействие (Environmental Product Declarations - EPD), Въглероден и воден отпечатък, Еко-етикети. Ще бъде представен процеса, основните етапи, предизвикателства и ползите от приложението на тези инструменти при реални случаи.

Пълната програмата  можете да разгледате тук.

Обучението ще се проведе на 29.11. 2012 във Vivacom ArtHall, ул. Гурко 4

Обучението  е  ориентирано към архитекти, инженери, производители на строителни материали, експерти по опазване на околната среда и управление на ресурсите, инвеститори и специалисти в строителния сектор.

Лектори ще бъдат експерти по управление на околната среда и ресурсите от Денкщат България, част от Денкат Австрия   - консултантска компания в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда в Централна и Източна Европа.  

Събитието   се организира в  партньорството на КАБ и Виваком.

 

След обучението, участниците:

·ще познават основните инструменти, използвани в практиката и водещи до намаляване на екологичното въздействие от дейността на дадена компания или отделен продукт;

·ще придобият необходимите знания за интерпретиране на резултатите от LCA анализи на различни продукти;

·ще придобият по-добра представа за прилагането на LCA при вземане на решения в практиката;

· ще подобрят разбирането си за значението на LCA при прилагането им в проектирането на устойчиви  сгради;

·ще придобият по-добра представа как да тълкуват информацията, предоставена от различни инструменти за комуникация с потребителите;

 

Моля направете Вашата регистрация до 25 ноември 2012.

За регистрация и допълнителна информация  моля свържете се с нас на тел: + 359 2 964 13 20 или e-mail: education@bgbc.bg