България отбелязва Четиринадесетия Световен Ден на Географските Информационни Системи на 14-ти Ноември

България отбелязва Четиринадесетия Световен Ден на Географските Информационни Системи на 14-ти Ноември


Всяка година през месец Ноември светът отбелязва Световния Ден на Географските Информационни Системи. Тази година ГИС Денят в България ще бъде честван на 14-ти Ноември с множество мероприятия във водещите университети у нас, както и с Официален коктейл, посветен на Геопространствените технологии.

Събитията се организират под патронажа на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", с любезното съдействие на ЕСРИ България, ГИС Варна, Българска геоинформационна компания и ГИС-София.

Българския съвет за устойчиво развитие е официален партньор на събитието, заедно с: НСОРБ, ФРМС, БАСКОМ, ГГФ на СУ, БАН, Българска Картографска Асоциация, Зелени Балкани, BAGIS и с медийната подкрепа на в. Строителство Градът.


Честването на ГИС Деня в България цели да популяризира Геопространствените технологии; да предостави възможност бизнесът, държавната администрация и образованието да се срещнат, за да обменят опит и споделят своите постижения и виждания за развитието на ГИС у нас.


С всяка изминала година ГИС обществото в България се разраства, а ГИС Денят добива все по-голяма популярност, обхващайки всички сфери на икономическия живот!


Повече информация за отбелязването на ГИС Деня можете да намерите на http://gisday.com/