BGBC е партньор на Виа Експо в организирането на изложба и конгрес на тема „Интелигентни сгради, eнергийна ефективност и възобновяема енергия”.

Събитието ще се проведе в периода 29-31 май 2013 г. Изложбата и конгреса за Югоизточна Европа отразяват най-актуалните тенденции и предлагат отлична възможност за представяне на нови продукти и услуги, за адаптация към пазарните промени и многобройни контакти с клиенти от България и чужбина.

Концепцията за умните сгради бързо набира популярност в Югоизточна Европа - през 2013г нов акцент в конгреса ще бъдат „интелигентните сгради”.  Благодарение на синхронизирания контрол на различните системи този тип сгради се отличават с несравним комфорт, високо качество на живот и ниски разходи.  Събитието цели да  демонстрира най-модерните постижения в областта на сградната автоматизация и мениджмънт.

Изложбени браншове и теми в конгрес ще бъдат  мениджмънт на отоплението, охлаждането, осветлението, охраната и достъпа; управление на потреблението на електроенергия, газ и вода; ИТ моделиране на сградите; пасивни къщи, консултиране и проектиране, енергийна ефективност; сградно-интегрирани фотоволтаици; възобновяема енергия; енергия от отпадъци; съхранение на енергия; законодателни мерки и др.

Водещи компании ще вземат участие в изложбата, Унгарско национално участие и Австрийски павилион. Лектори ще бъдат предсатвители  Европейската комисия - Дирекция Енергетика, Европейски съвет за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономик,  Българския съвет за устойчиво развитие и  др.

Агенцията по околна среда на САЩ  ще организира обучителен семинар на тема "Получаване на биогаз от депата". Паралелно събитие е ‘SavethePlanet’ – конференция и изложба зауправление на отпадъци.

Повече информация можете да намерите тук: Брошура   Статистика 2012  www.viaexpo.com