Вижте презентациите от най-значимото събитие в сферата на устойчивото градско развитие Sustainability Forum Sofia 2012

Вижте презентациите от най-значимото събитие в сферата на устойчивото градско развитие Sustainability Forum Sofia 2012

Можете да  разгледате презентацията на Г-жа Мърси Гриера-и-Фиса от Дирекция ”Интелигентни градове и устойчивост “ и да разберете повече  за значението на информационните технологии и телекомуникациите и тяхната ключова роля за постигане на енергийната ефективност и интегриран и холистичен подход  не само  в сградите, но и в инфраструктурата, транспорта и енергийния сектор.

Вижте презентациите на тема Устойчиво градско развитие и зелена мобилност от национално и международно признатите експерти в тази сфера.  Научете повече за иновативните технологии и бъдещото развитие на автомобилния сектор.

Следете сайта ни и актуалните новини по темата за устойчиво градско развитие на международно ниво и в България.Запознайте се подробно с разискваните теми по време на международния форум в София, проведен на 14.09.2012г в официалния сайт на конференцията.

Благодарим на лекторите за съдействието  при разпространението на информацията!