Межуднародният форум Sustainability Forum Sofia 2012 събра на едно място лидерите на зелената индустрия

Межуднародният форум Sustainability Forum Sofia 2012 събра на едно място лидерите на зелената индустрия

Събитието се реализира с подкрепата на Европейската Комисия и Световния съвет за устойчиво строителство

Форумът беше открит от арх. Георги Коларов – Президент на Българския съвет за устойчиво развитие. В своето приветствие към всички присъстващи той подчерта значението на устойчивото развитие като средство за справяне с проблемите  и постигане на екологична ефективност, икономическа конкурентоспособност и гарантиране на качеството на живот.

По думите на Евгени Ангелов, икономически съветник на президента на Република България, зелената икономика е предпоставка за просперитета и благоденствието на страната.

Европейската Комисия също подкрепи международният форум и инициативата на Българския съвет за устойчиво развитие. Г-жа Мърси Гриера-й-Фиса от Дирекция интелигентни градове и устойчивост подчерта значението на информационните технологии и телекомуникациите и тяхната ключова роля за постигане на енергийната ефективност и интегриран и холистичен подход  не само  в сградите, но и в инфраструктурата, транспорта и енергийния сектор.

Присъстващите имаха възможност да разберат за изключително атрактивните възможности за за финансиране на устойчиви градски проекти, представени от  г-жа Цветелина Бориславова, вицепрезидент на BGBC и Председател на Надзорния съвет на  БАКБ.

Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на оперативна програма "Регионално развитие", и арх. Белин Моллов, експерт и ръководител на работни групи по изработване на ИПГВР в някои български градове, разгледаха интегрираните планове като възможност за устойчиво и интегрирано развитие на градските райони в светлината на Лайпцигската харта, декларацията от Толедо и Териториалния дневен ред на Европейския съюз 2020 г., ревизиран 12.05.2011 г., Унгария.

Зелената мобилност и ролята на електромобилите коментира Глен Шмидт, член на борда на директорите на "БМВ Груп".

Интеркатвиния панел „Устойчиви градове“ беше модериран от арх. Весела Вълчева-Макгий  член на УС на BGBC.  Акцент в панела  бяха устойчивите градове, съставени не само от сгради, но от квартали, планирани като устойчиви структури.За първи път в България  международно признатия експерт арх. Стефан Андерс представи “Системата за оценка на градски структури DGNB като инструмент за планиране и осигуряване на качеството, които илюстрира с проекти във Франкфурт на Майн и проекта "Казарми Бабенхаузен"

Бяха представени възможностите на българската система за оценка на устойчиви градски структури  и как тази система може да се използва в   подготовката и реализирането на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Бившият сенатор в десетия по големина щат в САЩ и директор на ЕСРИ Джим Джеринджър представи ролята и особеностите на географските информационни системи в различните аспекти.

В рамките на третия панел лидерите в сектора на зелената мобилност представиха най-иновативните технологии. Г-н Александър Миланов – Генерален Директор на BMW България подчерта значението на автомобилния сектор при устойчивото планиране на градовете. Във форума бяха представени и международни примери и добри практики.

 Конференцията беше закрита от г-н Иван Зайков, маркетинг мениджър AGC FlatGlass и член на Управителния съвет на BGBC. Той подчерта основна задача  на Съвета в момента – а именно  да направим по-популярно устойчивото развитие между фирмите и хората. Предстои създаване на специални работни групи по направления, като всяка група да предложи определени параметри, по които да се работи, коментира в заключителното си изказване Иван Зайков.