BGBC благодари на своите спонсори, партньори и лектори за изключителната подкрепа при реализирането на Sustainability Forum Sofia 2012.

BGBC благодари на своите спонсори,  партньори и лектори  за изключителната подкрепа при реализирането на Sustainability Forum Sofia 2012.

Благодарим Ви, че подкрепихте нашата инициатива и станахте част от Световната седмица за устойчиво строителство.  Чрез своята подкрепа Вие ясно заявявате своята лидерска позиция в зелената строителната индустрия и спомагате за трансформирането на световния пазар.

Заедно с Вас създадохме най-значимото  международно събитие в сферата на устойчивото градско развитие  и планиране  проведено в България!

Благодарим Ви за гласуваното доверие ще се радваме да бъдете част и от предстоящите събития и инициативи на Съвета!