Бъдете лидери в планирането на устойчивите градове. Посетете международната конференция Sustainability Forum Sofia 2012

Бъдете лидери в планирането на устойчивите градове. Посетете международната конференция Sustainability Forum Sofia 2012

Тази година за първи път в България  международно признатия експерт арх. Стефан Андерс ще представи “Системата за оценка на градски структури DGNB като инструмент за планиране и осигуряване на качеството.  Посетете конференцията и бъдете сред първите запознати с добрите  практики и  реализираните  устойчиви проекти във Франкфурт на Майн и проект Казарми Бабенхаузен.

Разберете какви са възможностите на българската система за оценка на устойчиви градски структури  и как тази система може да се изпозлва в   подготовката и реализирането на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

SustainabilityForumSofia2012 е международно събитие, част от Световната седмица за устойчиво строителство организирано ежегодно от Българския съвет за устойчиво развитие. Тази година събитието е фокусирано върху устойчивото градско развитие и териториално планиране и цели ясно да дефинира основните  аспекти на устойчивостта– социални, икономически,екологични и приносът на интелигентния град за справяне със съвременните проблеми. Форумът е място за среща на водещи представители от политиката, бизнеса и научните среди.

Пълната програма на събитието можете да намерите тук.

За повече информация и регистрация моля посетете официалняи сайт на събитието www.morethangreen.bgbc.bgили се свържете с екипът на BGBCна телефони: +359 2 964 13 20 или мейл: office@bgbc.bg