И тази година Европейската Комисия подкрепя конференцията на Българския съвет за устойчиво развитие

И тази година Европейската Комисия подкрепя конференцията на  Българския съвет за устойчиво развитие

Г-жа Гриера-й-Фаса от Дирекция интелигентни градове и устойчивост ще очертае позицията на Европейската Комисия спрямо изграждането на устойчиви градове и общности по време на официалното откриване на събитието.

Форумът е част от международно признатата Световна седмица за устойчиво строителство  и  цели ясно да дефинира основните  аспекти на устойчивото градско развитие и приносът на интелигентния град към иновативната и устойчива конкурентоспособност.

Пълната програма на събитието можете да разгледате тук.

Първата годишна конференция на Съвета също се проведе с подкрепата на Европейската Комисия. Комисар Крисалина Георгиева представи Стратегията "Европа 2020" заинтелигентен, устойчиви приобщаващ растеж.

 Европейската комисия подкрепяинициативи исъбития, коиторазпространяватмисията наустойчивост, интелигентни градове, общности и иновативниградскитехнологии.