BGBC е активен участник в кампанията Устойчива Енергия Европа

BGBC е активен участник в кампанията Устойчива Енергия Европа. Кампанията е инициатива на Европейската Комисия и е управлявана от Дирекция Конкурентноспособност и Иновации.

Президентът на BGBC арх. Георги Коларов, вицепрезидентът на BGBC Цветелина Бориславова както и д-р Кирил Величков- управител на BGBC, присъстват на мероприятията в Брюксел, които се провеждат от 22 до 26 март, 2010 г. За повече информация вижте http://www.sustenergy.org/

В рамките на кампанията Устойчива Енергия Европа, BGBC организира кръгла маса на тема "Значение на устойчивото строителство в Европа и мястото на Българския съвет за устойчиво развитие" на 13 Април в Radisson Blu Grand Hotel в София. Поканени са представители на бизнеса, изпълнителната и законодателната власт, неправителствени организации, представители на чужди дипломатически мисии, национални медии и широката общественост.