Форум BalREc Бургас 2010 - "Устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, инвестиционни проекти и енергийна ефективност.

Форум BalREc Бургас 2010 - "Устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, инвестиционни проекти и енергийна ефективност.

Бургас е първият град, в който се провежда форум за насърчаване на икономическото развитие и повишаване качеството на живот в региона.

Причината за това е, че градът е лидер в страната по усвояването на европейски средства по оперативни програми и е пример за реализиране на успешни публично-частни партньорства.

Негов организатор е Градът Медиа Груп в партньорство с Община Бургас, ОП "Регионално развитие" и Българския съвет за устойчиво развитие.

Целта на форума "BalREc Бургас 2010" е да информира местната власт и бизнесът за основните приоритети, възможностите за насърчаване на икономическото развитие и финансиране на проекти в общината чрез инвестиции в инфраструктурата, градската среда и енергийната ефективност.
Презентирани бяха основните перспективи и потенциали за развитие в община Бургас.

Участие в конференцията взеха кметът на община Бургас Димитър Николов, областният управител Константин Гребенаров, арх. Белин Моллов – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Венета Кръстева – управляващ партньор на Градът Медиа Груп, арх. Георги Коларов – председател на Българския съвет за устойчиво развитие и председателят на Камарата на строителите в Бургас инж. Димитър Янакиев.