Международен конгрес на DGNB за устойчиво строителство в Щутгарт, Германия, 22-24 юни 2010 г.

Германският съвет за устойчиво строителство (DGNB) проведе своя годишен конгрес, посветен на устойчивото строителство (Consense) в Щутгарт, Германия. Комбинация от конгрес и панаир, Consense е утвърдено събитие на строителната индустрия в Европа. На конгреса бяха представени най-новите строителни материали и технологии за високоефективни сгради, както и бяха проведени семинари на практически теми.

BGBC взе активно участие в събитията по време на конгреса. На 22 юни президентът на BGBC арх. Георги Коларов се срещна с д-р Кристине Леметре , изп. директор на DGNB, за да обсъдят съвместната работа на двата съвета по отношение на сертифицирането на сгради в Централна и Източна Ервопа.

На 23 юни бе проведена среща на Международния борд на DGNB, в която взеха учатсие представителите на Съветите за устойчиво строителство на Китай, Австрия, България, Германия, Швейцария, Тайланд и Русия. Цел на срещата бе уточняването на механизмите за гарантиране на качеството на системата при международното и използване и ангажиране на независим контрол от трета страна.
Арх. Георги Коларов и арх. Весела Вълчева - МакГий, номинирана за директор на комисията по обучение на BGBC, се срещнаха с Доминика Червинска от Световния съвет за устойчиво строителство (WorldGBC), по повод приемането на BGBC като официален член на Световната организация, на която се уточни, че въпросът ще бъде гласуван на следващата среща на Световния борд на директорите.

На 24 юни бе проведена среща на Европейските съвети за устойчиво строителство, инициирана от Световния съвет за устойчиво строителство, с цел създаване на Обединен европейски съвет, който да има глас в Брюксел и да служи като експертно тяло, което да предлага и коментира бъдещи директиви за устойчиво европейско развитие. На срещата присъства арх. Весела Вълчева–МакГий. Бяха поставени важни въпроси като това, дали сградите трябва да се регулират на европейско ниво и дали има нужда да се създаде всеобща европейска система за сертифициране. В заключение, съветите за устойчиво развитие в Европа ще бъдат активни участници при изготвянето на европейски директиви.

Създадоха се и две работни групи: за обединена политика на Европейските съвети и за обучение по темите на устойчивото развитие и строителство, актуални за цяла Европа. Като представител на BGBC по въпросите за Европейска политика, бе предложен д-р Кирил Величков, а в Европейската работна група по обучение ще участва арх. Весела Вълчева - МакГий.